Personenalarm

Het dienstencentrum beschikt over personenalarmtoestellen.  Het personenalarmtoestel wordt thuis aan het telefoontoestel verbonden en biedt de gebruiker de mogelijkheid om vanuit zijn woning een noodoproep uit te zenden.  Deze noodoproep komt terecht bij een hulpcentrale die telefonisch contact zoekt met een aantal mogelijke hulpverleners (familie, buren, huisarts).  Het sociaal huis van Oudenaarde sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met vzw Tele-Hulp.  Zij garanderen een 24 uur op 24 uur alarmcentrale die in telefonisch contact staat met de gebruikers en met hun familieleden, buren of andere hulpverleners. 

Het personenalarmtoestel is bestemd voor zelfstandig wonende bejaarden, maar kan ook dienen voor mensen met een handicap, chronisch zieken of als tijdelijk hulpmiddel gedurende een nazorgperiode als gevolg van een geneeskundige behandeling.

Er wordt een vergoeding gevraagd in verhouding met het inkomen.

Maandelijks inkomen

Huurprijs per maand

≤ 840,00 EUR

5,00 EUR

840,01 – 1.070,00 EUR

12,50 EUR

1.070,01 en meer

20,00 EUR

 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com