Minder Mobielen Centrale (vervoer)

Voor wie

Je bent inwoner van de gemeente Oudenaarde (naburig kan op aanvraag).
Het vervoer wordt toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorzien is of als het openbaar vervoer voor jou niet (meer) toegankelijk is.
Naast de MMC werd in Oudenaarde op 04/09/2014
het "taxi abonnement 65+' in het leven geroepen.
Meer info vind je bij PERS of in het menu onder Dienstencentrum.

Voor rolstoelgebruikers bestaat er een alternatief, namelijk MAV die een gelijkaardige werking heeft aan de MMC. Zie http://www.mav.info/.

Wat kan/mag

De MMC is een dienstverlening van het OCMW Oudenaarde die ervoor zorgt dat mensen die geen beroep kunnen doen op de gewone wijze van vervoer (door familie, vrienden of met het openbaar vervoer) toch een aantal noodzakelijke verplaatsingen kunnen maken zoals boodschappen doen, doktersbezoek, familie/vrienden.

De Minder Mobielen Centrale staat niet in voor ziekenvervoer, hiervoor neem je contact op met jouw mutualiteit.
Je kan bij ons wel terecht voor ziekenbezoek, zoals vb familie in het ziekenhuis

De Minder Mobielen Centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen personen vervoeren.
Rolstoelvervoer is helaas niet mogelijk bij MMC, wel bij MOBAR VZW of via 09/216.20.67

 

 

Van aanvraag tot rit

Alleen wie lid is van de Minder Mobielen Centrale kan een rit aanvragen.
De aanvraag gebeurt telefonisch (055/460 640) of via e-mail in de voormiddag

Na de aanvraag zoeken wij een chauffeur voor jou. 
Elke aanvraag dient ten minste 2 werkdagen op voorhand te gebeuren

Wat kost een rit?

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10 voor een volledig jaar en € 5 na 1 juli.
Een echtpaar betaalt 15 €.

Bij inschrijving krijg je een lidkaart, die geldig is tot het einde van het kalenderjaar.
De prijs per kilometer bedraagt € 0,34/km, met een minimumvergoeding van 10 km.

Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.

De afrekening gebeurt contant aan de chauffeur. Je ontvangt een betalingsbewijs.

Wanneer je lid bent, kan je beroep doen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van schade.

 

 

SAMENGEVAT

 • aanvragen:
 • minstens 2 werkdagen op voorhand
  vb. 1. voor een maandag kan je tot en met de donderdag ervoor aanvragen
  vb. 2. vrijdag = feestdag:  voor die maandag kan je tot en met de woensdag ervoor aanvragen
 • Enkel in de voormiddag op 055 460 640 (niet op andere nummers bellen aub)
 • Vergoeding:
 • rijtijd wordt vergoed door de kilometerheffing à 0,34 €/km
 • minimumvergoeding van 10 km per rit = 3,40 €
 • wachttijden / begeleidingstijd:
  Vanaf 01/01/2015 wordt de tijd dat de chauffeurs wachten of jou begeleiden of vergezellen opgeteld.
 • De eerste 45 minuten zijn GRATIS
  nadien:
 • Per 45 minuten extra ‘begeleiding’ vragen wij hiervoor € 2,50 (men mag de tijd optellen) of
  Per 45 minuten extra wachttijd in de wagen vragen wij hiervoor € 2,50

  Vb 1 : bij dokter: 1u10 minuten gewacht = 2,50 €
  Vb 2:  bij dokter én bij apotheek: 1u35 minuten  gewacht = 2x2,5 € = 5 €
 • Bijkomende verplaatsing

 

De chauffeur is enkel verzekerd voor de rit die werd aagevraagd.

Afwijkingen zijn daarom niet toegestaan. Stoppen tussendoor of bijkomend een boodschap vragen moet telefonisch gebeuren in afspraak met de centrale.
De kostprijs voor het telefoontje kan door de chauffeur aangerekend worden bij ‘administratiekost’.

Nog meer informatie?

 

De belangrijkste afspraken zijn hierboven vermeld. Wat de inkomstenbeperking betreft: wij hanteren de regel 2 x barema leefloon.
heb je vragen omtrent deze
inkomstenbeperking, of voor andere zaken: bel of mail ons. Wij geven je graag meer uitleg.

 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com