De Meerstuin - Sociale moestuin

Eind november stak het Lokaal Dienstencentrum de Vesting de eerste spade in de Meerstuin. Hiermee gaat het officieel van start met een nieuwe activiteit.

 

“De Meerstuin wordt een tuin om met z’n allen in te werken”, zegt centrumleider Johanna Vande Populiere. We speelden al even met de idee om onze eigen groentetuin aan te leggen. Deze activiteit sluit mooi aan bij de Kaba, waar mensen die beschikken over beperkte financiële middelen, met koopkrachtondersteuning bewust leren kopen en bij de maandelijkse workshop ‘budgetvriendelijk koken’ van de Vesting waar een mix van deelnemers leren koken met een beperkt budget.

 

We vonden een vrijwilliger, Michel Huyghens, die bereid is om ons met zijn kennis en ervaring te ondersteunen. In het Bernardustechnicum was hij leerkracht in de 3de graad technisch Tuinbouw en technisch adviseur coördinator Tuinbouw. Onder zijn impuls kregen we al vormingsmomenten over bemesting, composteren en kregen we de principes van vruchtplanning onder de knie. We konden al rekenen op de enthousiaste medewerking van de Milieudienst van de Stad, van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en van de technische dienst van het OCMW.

 

“De moestuin werkt volgens het principe van collectief tuinieren, dwz dat we samen zaaien, telen en oogsten. We stellen onze gezamenlijke moestuin ook specifiek open voor mensen die naar een appartement kwamen wonen, maar bij wie de groene vingers blijven kriebelen.” zegt Voorzitter Stefaan Vercamer. “Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting wil met de moestuin inwoners bij elkaar brengen door samen te werken en elkaar te ontmoeten in de buitenlucht. Ook moet de tuin zorgen voor meer aandacht voor gezonde voeding.

 

De opbrengst van het gezamenlijk perceel wordt verdeeld onder de actieve deelnemers, met wie we een engagementsverklaring opmaken.”

 

We hebben reeds een samenwerkingsovereenkomst met De Lochting (de Sociale Moestuin van Ronse) en de moestuin van de Sociale Huisvestingsmaatschappij in de Weversstraat, Oudenaarde, aan wie ons OCMW een sociale tewerkstelling ter beschikking stelt.
We leggen momenteel contacten met partners zoals Beschut Wonen De Vlaamse Ardennen en Begeleid Wonen TWEB en hopen ook op de knowhow van de Volkstuintjes beroep te kunnen doen.

 

Om ons project te kunnen uitwerken, krijgen we de financiële steun van Cera via hun Regionale maatschappelijke Projecten. Arthur Aelvoet kreeg het peterschap van dit project. Dankzij Cera kunnen we tuinmateriaal aanschaffen en het nodige plantgoed.

 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com